let crypto = require('crypto');
let http = require('http');

let app = http.createServer();
let sockets = []; // 存放每一个客户端socket的数组

app.on('upgrade', (req, socket, head) => {
  socket.setEncoding('utf8'); // 统一socket的编码格式为utf8

  // 设置socket的header,升级协议
  const GUID = '258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11';
  const key = crypto.createHash('sha1')
    .update(req.headers['sec-websocket-key'] + GUID, 'binary')
    .digest('base64');
  const headers = [
    'HTTP/1.1 101 Switching Protocols',
    'Upgrade: websocket',
    'Connection: Upgrade',
    `Sec-WebSocket-Accept: ${key}`
  ];
  socket.write(headers.concat('', '').join('\r\n'));

  // 记录客户端socket相关信息
  sockets.push(socket);

  socket.on('data', function(data) {
    //进行广播,使每个客户端收到消息
    sockets.forEach(otherSocket => {
      // socket的通信handler和业务handler ...
      if (otherSocket !== socket) {
        // ...
      }
    });
  });
  socket.on('end', () => {
    // 结束socket时的handler
  });
  socket.on('close', () => {
    //当前客户端socket下线退出,清除相关信息
    let index = sockets.indexOf(socket);
    sockets.splice(index, 1);
  });
});
app.on('clientError', (err, socket) => {
  // 客户端错误时,结束socket连接
  socket.end('HTTP/1.1 400 Bad Request');
});

app.listen(4006);
本文作者:子匠_Zijor,转载请注明出处:http://www.dengzhr.com/node-js/1416